Home page JJ

Talent is het hebben van een unieke gave, een natuurlijke aanleg. Talent wordt zichtbaar in elke activiteit die moeiteloos gaat en die je voldoening geeft. Als je doet waar je goed in bent, dan vliegt de tijd. En dan laad je je batterijen op. Met MyTalentBuilder ontdek je in drie stappen jouw unieke talentenprofiel.

Jouw talent in drie stappen

  • 1

    WAT ZIJN MIJN TALENTEN?

  • 2

    WAT ALS IK MIJN TALENT OVERDRIJF?

  • 3

    360°-TEST: WAT VINDEN ANDEREN?

Deze drie stappen leiden tot jouw unieke talentenprofiel. Hoe meer stappen je vervolledigt en hoe meer items ingevuld zijn, hoe betrouwbaarder je talentenoverzicht en de daarbij horende tips.

MyTalentBuilder is een fundamentele aanvulling op het gedachtengoed in het boek 'Ik kies voor mijn talent'; De tool geeft een mooi beeld van ieders individuele talentenprofiel, en is de perfecte voorzet voor coaching, loopbaangesprekken of workshops.

Luk Dewulf (auteur 'Ik kies voor mijn talent')